Kristina Kija kockar

NEVJEROVATNO - Spalili su knjigu Kije Kockar !! (FOTO)

U knjizi Moj potpis Kristina Kockar je otkrila sve pojedinosti o svom životu. Ona se čitaocima obraća iskreno, veoma neposredno i bez zadrške. Pored toga, ona se osvrće na temu porodičnog nasilja, povezujući je sa svojim detinjstvom, ali i čineći čitaocu dostupnim i dio njenog unutrašnjeg svijeta, kao i svoju intimu, objavljujući nepoznate podatke o svom trenutno ozbiljno narušenom zdravstvenom stanju. Naime sama knjiga sadrži 192 stranice i na latiničnom