Novi njemački zakon o useljavanju kvalifikovane radne snage

novi njemački zakon

Šta se to nalazi u novom njemačkom zakonu o usljevanju kvalifikovane radne snage ?

 
Veliki broj radnika širom Bosne i Herecegovine ali i zemalja iz regiona sa nestrpljenjem su isčekivali da vide da li će doći do usvajanja novog zakona o useljavanju kvalifikovane radne snage u Njemačkoj.

Problemi koje je iznijela država Njemačka su i više nego jasni. Oni izjavljuju da država Njemačka trpi ogromne gubitke zbog nedostatka kvalifikovane radne snage.

Enormna je cifra slobodnih radnih mjesta koja ostaju nepopunjena. A jedan od razloga je što radnici iz trećih zemalja svijeta mjesecima čekaju na radnu dozvolu za rad u Njemačkoj.
Svi koji su mislili da će im za rad u Njemačkoj biti potreban pasoš i radna karta u jednom smjeru su se grdno prevarili. Ali nije sve tako crno. Problem koji je mučio radnike dugo čekanje na vizu će biti pojednostavljen.


Osnovni kriterijumi njemačke kada je riječ o novom zakonu.

 
Postoje dva osnova kriterijuma kojih će se Njemačka držati kada je riječ o ovom zakonu. Prvo jeste da će radne dozvole i vize dobijati samo kvalifikovani radnici. A drugo jesu greške počinjene šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog vijeka koje se ne smiju ponoviti. To su osnovni kriterijumi ispod kojih se neće ići.

Radni potencijali su neophodni, te se moraju tražiti u čitavoj Evropi. Jedan od glavnih uslova pored kvalificiranosti jeste poznavanje njemačkog jezika. Kako bi se lakše uklopili u njemačko društvo. Kako kažu poznavanje ne bi smjelo biti manje od nivoa A2.

Za dobijanje stalnog boravka, biti će potrebno 30 mjeseci rada u Njemačkoj.